13 công ty niêm yết bị HOSE nhắc nhở chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://vneconomy.vn

Xem bài viết gốc tại đây

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã thông báo về việc nhắc nhở các công ty chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. HOSE nhận định rằng việc chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán có thể vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Các công ty bị nhắc nhở bao gồm Công ty cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam, Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương, Công ty Cổ phần DRH Holdings, Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang, Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang, Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding, Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình, Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt và CTCP Thép Pomina.

Lý do chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Pomina

Công ty Thép Pomina đã bị chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và đang bị kiểm soát chứng khoán từ ngày 10/4/2023 do vi phạm chậm nộp Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 2 năm liên tiếp. Pomina đã đề nghị gia hạn nộp Báo cáo tài chính, nhưng HOSE đang hướng dẫn Pomina tuân thủ quy định về công bố thông tin. Pomina đang tiếp tục làm việc với đối tác đầu tư để giải quyết vấn đề âm vốn chủ sở hữu.

Lý do chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Trí Việt

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt, công ty mẹ của Công ty Cổ phần Trí Việt, đã quyết định chọn công ty kiểm toán khác. Trí Việt sẽ làm việc với công ty kiểm toán mới để nhanh chóng hoàn thành và nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. Cổ phiếu Trí Việt vừa mới được giao dịch toàn thời gian kể từ ngày 19/1/2024 sau khi khắc phục các vấn đề liên quan đến chứng khoán bị hạn chế giao dịch.

Các công ty bị cảnh báo liên quan đến Báo cáo tài chính

Cổ phiếu của Công ty Cổ phần TVB vẫn đang thuộc diện chứng khoán bị cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính năm 2022. Công ty Cổ phần VPH bị hạn chế giao dịch từ ngày 26/10/2021 do ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh chính trong 3 tháng trở lên. Cả hai công ty đang cố gắng giải quyết các vấn đề này để tuân thủ quy định của HOSE.

Bạn cần Đăng nhập/Đăng ký để bình luận.