Chứng khoán Việt Nam

Traphaco chi trả cổ tức bằng tiền mặt 40%

7 giờ trước

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Traphaco (mã ck: TRA-HOSE) diễn ra ngày 12/4 đã thông qua mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 40% cho năm 2023; đặt kế hoạch cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu 30% cho năm 2024, doanh thu hợp nhất đạt 2.485 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 303 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt là 7% và 6% so với năm trước…