Chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán hai năm liên tiếp, POM sẽ bị huỷ niêm yết bắt buộc

Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://vneconomy.vn

Xem bài viết gốc tại đây

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thép POMINA (mã POM-HOSE). Theo thông báo của HOSE, cổ phiếu POM của Công ty Cổ phần Thép Pomina đang bị kiểm soát theo Quyết định số 166/QĐ-SGDHCM ngày 10/04/2023 của HOSE do vi phạm chậm nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong 02 năm liên tiếp. Điều này đưa cổ phiếu POM vào diện kiểm soát theo quy định của Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán.

Lý do hủy niêm yết

Công ty cổ phần Thép Pomina đã vi phạm chậm nộp báo cáo tài chính năm trong 3 năm liên tiếp. Theo quy định tại Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, cổ phiếu của công ty đại chúng sẽ bị hủy bỏ niêm yết trong trường hợp này.

Thủ tục hủy niêm yết

HOSE thông báo về việc thực hiện hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu POM của Công ty Thép Pomina. Trước đó, công ty đã xin gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính năm 2023 đến ngày 15/5/2024. Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong thời hạn 10 ngày đến 90 ngày sau ngày kết thúc năm tài chính.

Tình hình tài chính của Công ty Thép Pomina

Theo báo cáo tài chính quý 4/2023 chưa kiểm toán, Công ty Thép Pomina ghi nhận lỗ 313,54 tỷ đồng (so với lỗ 468,67 tỷ đồng cùng kỳ). Tổng lỗ trong cả năm 2023 là gần 961 tỷ đồng (so với lỗ 1.168 tỷ đồng cùng kỳ). Nợ phải trả của công ty đạt hơn 8.800 tỷ đồng, gấp 5,5 lần vốn chủ sở hữu (1.595 tỷ đồng). Trong đó, các khoản vay ngắn hạn lên tới gần 5.500 tỷ đồng, gây áp lực lên khả năng thanh toán lãi vay của công ty. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm gần 1.271 tỷ đồng (đầu năm -444,68 tỷ đồng).

Bạn cần Đăng nhập/Đăng ký để bình luận.