Công ty chứng khoán đầu tiên báo lãi tăng 50%, “ăn đậm” mảng môi giới

Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://vneconomy.vn

Xem bài viết gốc tại đây

– Công ty Chứng khoán MB (MBS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2024 với kết quả kinh doanh tăng trưởng khả quan. Doanh thu hoạt động của MBS đạt 673,6 tỷ đồng trong kỳ này, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ tăng mạnh lên 139 tỷ đồng, trong khi lãi từ các khoản cho vay phải thu đạt 259 tỷ đồng và doanh thu nghiệp vụ môi giới đạt 184 tỷ đồng, đều tăng so với cùng kỳ năm 2023. Lãi từ doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán chiếm tỷ trọng lớn nhất. MBS báo lãi sau thuế 182 tỷ đồng, tăng mạnh 50% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa ước tính của ban lãnh đạo. Tổng tài sản của MBS đạt 16,480 tỷ đồng, mở rộng 8% so với đầu năm. Quy mô cho vay ký quỹ tăng gần 9%, giá trị tài sản tài chính FVTPL tăng 2%, và giá trị tài sản tài chính AFS giảm 7%. Đáng chú ý, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 15% so với đầu năm.

Trong kết quả tài chính, mục cổ phiếu chiếm tỷ lệ nhỏ trong các khoản ghi nhận lãi lỗ, trong khi trái phiếu niêm yết chiếm tỷ lệ lớn và chứng chỉ quỹ chưa niêm yết cũng đóng góp khá lớn. Vốn chủ sở hữu của công ty không có thay đổi so với đầu năm, và vốn điều lệ vẫn là 4.376 tỷ đồng.

Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2024, ban lãnh đạo MBS đã thừa nhận rằng công ty chưa đẩy mạnh đầu tư vào cổ phiếu trong những năm qua. Mục tiêu của MBS năm nay là tăng gấp đôi quy mô đầu tư tự doanh so với năm 2024, để giảm áp lực lớn hiện nay khi doanh thu lợi nhuận phụ thuộc nhiều vào mảng môi giới. MBS có tỷ trọng doanh thu môi giới khá lớn, trong khi tự doanh chiếm dưới 20%, trong khi các công ty khác trên thị trường tự doanh chiếm 50%. Công ty cũng lên kế hoạch tăng vốn bằng việc phát hành 138 triệu cổ phiếu, và dự kiến thu được 1.424 tỷ đồng. MBS sẽ sử dụng khoản tiền này cho việc đầu tư công nghệ thông tin, bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh và cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.

Trong kế hoạch kinh doanh năm 2024, MBS đặt mục tiêu doanh thu 2.786 tỷ đồng và lãi trước thuế 930 tỷ đồng, tăng tương ứng 53% và 30% so với năm trước. Mục tiêu thị phần của MBS cũng tăng từ 5,3% lên 7%, và công ty sẽ tận dụng khai thác khách hàng của ngân hàng mẹ MB Bank.

Bạn cần Đăng nhập/Đăng ký để bình luận.