ĐHĐCĐ Chứng khoán Rồng Việt (VDSC): Muốn tăng vốn gấp rưỡi, ước tính lợi nhuận Quý 1 tăng trưởng 97%

Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://cafef.vn

Xem bài viết gốc tại đây

Tổng quan về VDSC trong năm 2023

Dự báo thị trường chứng khoán

– VN-Index dự kiến dao động trong khoảng 1.080 đến 1.380 điểm.
– Thanh khoản bình quân ước tính từ 18.000 đến 20.000 tỷ đồng/phiên.

Kết quả kinh doanh năm 2023

– Tổng doanh thu đạt 831 tỷ đồng, giảm 4% so với năm 2022.
– Lợi nhuận sau thuế đạt 330 tỷ đồng, vượt 52,4% so với kế hoạch.

Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Tăng vốn điều lệ

– Phát hành tối đa 114 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 3.230 tỷ đồng.

Mục tiêu kinh doanh

– Doanh thu ước tính 983 tỷ đồng, tăng 18,3%.
– Lợi nhuận trước thuế ước tính 138 tỷ đồng, tăng 78%.
– Lợi nhuận sau thuế ước tính 110 tỷ đồng, tăng 97%.

Các sản phẩm và dịch vụ mới

Sản phẩm công nghệ

– Cải tiến app giao dịch chứng khoán.
– Ra mắt hệ thống giao dịch mới iDragon pro.
– Hoàn thiện các sản phẩm hỗ trợ đầu tư như smartDragon, hiDragon, eduDragon.

Sản phẩm đầu tư

– Hoàn thiện sản phẩm smartPortfolio.
– Giới thiệu các chủ đề đầu tư theo thận trọng, cân bằng, tăng trưởng.

Sản phẩm tài chính

– Ra mắt sản phẩm M15 liên quan cho vay margin.

Đánh giá hoạt động cho vay margin

– Chính sách cho vay margin thận trọng.
– Dư nợ bình quân tăng 15% so với năm 2023.
– Dự kiến tăng trưởng thêm trong năm 2024.

Triển vọng năm 2024

– Triển khai sản phẩm chứng quyền (CW).
– Tập trung vào đầu tư cổ phiếu niêm yết.
– Tỷ trọng đầu tư vào cổ phiếu niêm yết có thể lên đến 50-60% vốn chủ sở hữu.
– KRX dự kiến vận hành vào đầu tháng 5, mở ra nhiều sản phẩm giao dịch mới.

Bạn cần Đăng nhập/Đăng ký để bình luận.