Dự báo lợi nhuận toàn thị trường tăng 20% trong quý 1, doanh nghiệp bán lẻ “vô địch” tăng trưởng?

Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://vneconomy.vn

Xem bài viết gốc tại đây

Ngành ngân hàng dự đoán sẽ duy trì tăng trưởng toàn thị trường với lợi nhuận tăng 20% so với cùng kỳ. Một số ngành đạt mức tăng trưởng lợi nhuận đáng chú ý bao gồm ngành thép tăng 163% và bán lẻ tăng 49% so với mức nền thấp cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, một số ngành dự đoán sẽ giảm tăng trưởng lợi nhuận như bất động sản giảm 25% so với cùng kỳ và dầu khí giảm 5% do kết quả kém tích cực ở các doanh nghiệp trung và hạ nguồn.

Một số doanh nghiệp được dự báo tăng trưởng mạnh như MWG, FRT và Long Châu. Trong khi đó, doanh nghiệp bán lẻ trang sức và bất động sản dự đoán sẽ duy trì lợi nhuận ổn định. Cùng với đó, ngành thép được dự kiến ​​sẽ bước vào chu kỳ hồi phục với giá nguyên vật liệu giảm nhanh hơn giá thành phẩm. Ngành xuất khẩu cũng dự kiến ​​lợi nhuận gộp sẽ tăng lên mức trung bình 7% trong quý 1/2024.

Lợi nhuận ngành ngân hàng

Ngành ngân hàng dự đoán sẽ duy trì tăng trưởng với lợi nhuận tăng 20% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận ngành thép

Ngành thép dự kiến bước vào chu kỳ hồi phục với giá nguyên vật liệu giảm nhanh hơn giá thành phẩm.

Lợi nhuận ngành bán lẻ

Ngành bán lẻ được dự báo tăng trưởng, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin và bán lẻ thực phẩm.

Lợi nhuận ngành bất động sản

Ngành bất động sản dự đoán sẽ giảm tăng trưởng lợi nhuận do không có nhiều dự án để ghi nhận.

Lợi nhuận ngành dầu khí

Ngành dầu khí dự đoán cũng sẽ giảm tăng trưởng lợi nhuận do kết quả kém tích cực ở các doanh nghiệp.

Lợi nhuận ngành xuất khẩu

Ngành xuất khẩu dự kiến ​​sẽ có tăng trưởng lợi nhuận, đặc biệt là trong lĩnh vực thép và vật liệu xây dựng.

Tổng cộng, có dự báo về sự tăng trưởng tích cực trong lợi nhuận của nhiều ngành công nghiệp như ngành ngân hàng, thép, bán lẻ, bất động sản và xuất khẩu. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng có một số ngành dự đoán sẽ gặp khó khăn trong tăng trưởng lợi nhuận, như ngành bất động sản và dầu khí. Việc điều chỉnh chiến lược SEO dựa trên xu hướng này có thể giúp tối ưu hóa hiệu quả của các trang web trong các ngành công nghiệp này.

Bạn cần Đăng nhập/Đăng ký để bình luận.