Hệ thống của Tổng công ty Dầu Việt Nam PVOIL vừa bị tấn công bất hợp pháp, đang tê liệt

Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://vneconomy.vn

Xem bài viết gốc tại đây

– Hệ thống công nghệ thông tin của Tổng công ty Dầu Việt Nam

– PVOIL bị tấn công và ngưng trệ vào lúc 0h ngày 02/04/2024, ảnh hưởng đến việc phát hành hóa đơn điện tử và các thủ tục khác.

– PVOIL đang tích cực xử lý để khắc phục sự cố, trong thời gian này vẫn tiếp tục bán xăng dầu mặt hàng thiết yếu, nhưng không thể phát hành hóa đơn điện tử.

– Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu OIL do báo cáo tài chính bị tổ chức kiểm toán ngoại trừ từ 3 năm trở lên, lý do từ ngày 14/3/2024.

– PVOIL đưa ra giải trình về ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu Sinh học Dầu khí, đang trong quá trình xem xét phương án phá sản.

– PVOIL đề nghị xác định lại khoản đầu tư vào công ty liên kết PVB về mức 0 đồng khi thực hiện quyết toán cổ phần hóa.

Bạn cần Đăng nhập/Đăng ký để bình luận.