Hoạt động dịch vụ tăng trưởng ở Trung Quốc tăng nhanh vào tháng Ba, theo chỉ số PMI của Caixin.

Chứng khoán Quốc tế

Nguồn: https://investing.com

Xem bài viết gốc tại đây

– Dịch văn bản trên vào tiếng Việt.

– Dịch văn bản thứ hai vào tiếng Việt.

– Dịch văn bản thứ ba vào tiếng Việt.

– Dịch văn bản thứ tư vào tiếng Việt.

Bạn cần Đăng nhập/Đăng ký để bình luận.