Luật Đất đai sửa đổi: Hút kiều hối vào bất động sản, vẹn cả đôi đường

Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://vietstock.vn

Xem bài viết gốc tại đây

– Luật Đất đai (sửa đổi) mới giúp kiều bào thuận lợi hơn khi muốn sở hữu tài sản là bất động sản trong nước, đồng thời hút kiều hối vào lĩnh vực này.

– Sửa đổi Luật Đất đai mở rộng quyền sử dụng đất đối với người Việt định cư ở nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đầu tư từ Việt kiều.

– Các chuyên gia nhận định rằng việc thu hút kiều hối vào bất động sản sẽ tạo cơ hội đầu tư mới và góp phần vào sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam.

Bạn cần Đăng nhập/Đăng ký để bình luận.