Dự báo của Ngân hàng Anh bắt đầu đối diện với sự kiểm điểm khi phán quyết của Bernanke đang đến gần.

Tháng Ba 11, 2024 6:10 sáng

Nguồn: https://investing.com Xem bài viết gốc tại đây – Khi người kinh tế trưởng của Ngân hàng Anh bị yêu cầu giải thích vì sao mô hình dự báo của họ đã không dự đoán được sự gia tăng của lạm phát, ông đã nhấn mạnh rằng “tất cả các mô hình kinh tế đều […]