Dầu mỏ và kinh tế – Phần 2: Sức mạnh của vàng đen

Tháng Ba 20, 2024 8:54 sáng

Trong thế giới hiện đại, dầu mỏ được xem là một trong những tài nguyên quý giá nhất, thường được ví như "vàng đen" vì giá trị to lớn của nó đối với nền kinh tế toàn cầu. Từ việc vận hành các phương tiện giao thông đến sản xuất hàng hóa và năng lượng, dầu mỏ đóng một vai trò không thể thay thế trong cuộc sống hàng ngày và sự phát triển của các quốc gia. Tuy nhiên, sự phụ thuộc mạnh mẽ vào dầu mỏ không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn tạo ra nhiều thách thức, từ các cuộc xung đột vũ trang cho đến các vấn đề môi trường nghiêm trọng.