TGDĐ và Điện máy Xanh đóng 200 cửa hàng, ông Nguyễn Đức Tài: Tái cấu trúc là văn hóa mới của công ty, “để đảm bảo không có gì dư thừa trên cơ thể”

Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://cafef.vn

Xem bài viết gốc tại đây

Tổng quan hoạt động kinh doanh của Thế Giới Di Động năm 2023

Năm 2023 chứng kiến những thách thức lớn đối với Thế Giới Di Động (MWG), với doanh thu giảm 11,3% và lợi nhuận sau thuế giảm mạnh 96%. Tuy nhiên, công ty đã thực hiện chiến lược tái cấu trúc, đóng cửa các cửa hàng hoạt động kém hiệu quả và cắt giảm nhân sự.

Tái cấu trúc: “Giảm lượng, tăng chất”

Theo Chủ tịch Nguyễn Đức Tài, quá trình tái cấu trúc của MWG tập trung vào “giảm lượng, tăng chất”. Công ty đã đóng cửa gần 200 cửa hàng hoạt động kém hiệu quả, cắt giảm nhân sự và nguồn lực, nhưng vẫn tăng trưởng 17% doanh thu trong quý 1 năm 2024.

Cắt giảm chi phí và tối ưu hóa hoạt động

Ngoài việc đóng cửa cửa hàng, MWG cũng đã cắt giảm số lượng nhân sự trên toàn hệ thống xuống còn 60.000 người. Điều này giúp công ty tiết kiệm chi phí và tập trung vào các hoạt động hiệu quả hơn.

Kết quả tích cực nhờ tái cấu trúc

Mặc dù không hoàn thành mục tiêu đề ra vào đầu năm 2023, chiến lược tái cấu trúc đã giúp MWG vượt qua giai đoạn khó khăn. Công ty đã an toàn bước qua “một trong những năm khốc liệt nhất trong lịch sử hoạt động”.

Bạn cần Đăng nhập/Đăng ký để bình luận.