Thêm 11 cổ phiếu bị cắt margin, 104 mã chứng khoán không được giao dịch ký quỹ trên HoSE

Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://cafef.vn

Xem bài viết gốc tại đây

– Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) thông báo bổ sung 11 cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ, bao gồm C32, C47, CRE, FCN, FIT, HU1, ICT, KPF, PSH, PTB, TLD.

– Các cổ phiếu C32, FCN, FIT bị cắt margin do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023 là số âm, còn các cổ phiếu khác bị cắt margin do BCTC hợp nhất năm 2023 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

– Tính đến ngày 3/4, tổng số lượng cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ lên đến 104 mã, gồm nhiều cái tên “hot” như HAG, HNG, HVN, HBC, NVL, POM, OGC, DLG với các lý do chính như lỗ kiểm toán, BCTC kiểm toán có ý kiến của đơn vị kiểm toán, chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo/kiểm soát/hạn chế giao dịch/đình chỉ giao dịch, thời gian niêm yết dưới 6 tháng.

Bạn cần Đăng nhập/Đăng ký để bình luận.