Việt Nam có 6 tỷ phú trong danh sách thế giới

Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://vnexpress.net

Xem bài viết gốc tại đây

– Forbes công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2024, Việt Nam vẫn có 6 đại diện trong danh sách này.

– Sáu tỷ phú Việt Nam gồm Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Đình Long, Hồ Hùng Anh, Trần Bá Dương và Nguyễn Đăng Quang.

– Tài sản của các tỷ phú tăng giảm khác nhau, với Phạm Nhật Vượng sở hữu 4.4 tỷ USD, Nguyễn Thị Phương Thảo 2.8 tỷ USD, Trần Đình Long 2.6 tỷ USD, Hồ Hùng Anh 1.7 tỷ USD, Trần Bá Dương 1.2 tỷ USD và Nguyễn Đăng Quang 1.2 tỷ USD.

Bạn cần Đăng nhập/Đăng ký để bình luận.