Xử phạt 1 công ty con của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://cafef.vn

Xem bài viết gốc tại đây

– UBCKNN mới xử phạt Công ty Tân Thành Long An với mức phạt 92,5 triệu đồng vì không công bố thông tin phải công bố theo quy định pháp luật liên quan đến báo cáo tài chính.

– Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông cũng bị UBCKNN phạt 92,5 triệu đồng vì không công bố thông tin liên quan đến báo cáo tài chính và thông tin phát hành trái phiếu.

– UBCKNN cũng xử phạt Công ty CP Thiết bị xử lý nước Setfil với mức phạt 533,211 triệu đồng và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 4 tháng.

Bạn cần Đăng nhập/Đăng ký để bình luận.