Năng lượng hạt nhân không thể dẫn đầu quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu

Tin tức quốc tế

Nguồn: https://aljazeera.com

Xem bài viết gốc tại đây

– Trên đây là bài viết tóm tắt về tác động của thảm họa hạt nhân Fukushima tại Nhật Bản và các vấn đề liên quan đến năng lượng hạt nhân. Tuy nhiên, việc triển khai điện hạt nhân gặp nhiều rủi ro về môi trường, sức khỏe và an ninh, trong khi năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và gió có thể là lựa chọn an toàn và bền vững hơn. Đồng thời, các quốc gia giàu có cũng có trách nhiệm hỗ trợ cải cách tài chính toàn cầu và cung cấp nguồn tài trợ đáng kể cho năng lượng tái tạo trong các quốc gia thu nhập thấp hơn.

Bạn cần Đăng nhập/Đăng ký để bình luận.