Một chiến thắng của những người chống chủ nghĩa phục quốc Do Thái tại Vương quốc Anh

Tin tức quốc tế

Nguồn: https://aljazeera.com

Xem bài viết gốc tại đây

Phán Quyết Mở Đường Cho Quyền Tự Do Phê Bình Chủ Nghĩa Phục Quốc Do Thái

Tiêu đề Mục 1: Phán Quyết Bảo Vệ Niềm Tin Chống Chủ Nghĩa Phục Quốc Do Thái

Tòa án Bristol Employment Tribunal đã đưa ra phán quyết rằng việc Đại học Bristol sa thải Tiến sĩ David Miller vào tháng 10 năm 2021 là không công bằng và sai trái. Tòa án không chỉ dừng lại ở đó, mà còn phán quyết rằng lý do sa thải không phải là vì ông chỉ trích sinh viên và các hội sinh viên trong các tuyên bố và bình luận của mình, như đại học đã nêu, mà là vì niềm tin chống chủ nghĩa Phục quốc Do Thái của ông. Tòa án xác định rằng quan điểm của ông về chủ nghĩa Phục quốc Do Thái là mạch lạc, hợp lý và sâu sắc, đủ điều kiện là niềm tin triết học được bảo vệ theo Luật Bình đẳng năm 2010.

Tiêu đề Mục 2: Đả Phá Định Nghĩa Phân Biệt Đối Xử Với Người Do Thái Mới

Phán quyết này phá vỡ tuyên bố rằng “chống chủ nghĩa Phục quốc Do Thái là phân biệt đối xử với người Do Thái mới”. Tuyên bố này nằm trong Định nghĩa làm việc về phân biệt đối xử với người Do Thái gây tranh cãi của Liên minh Quốc tế tưởng niệm Holocaust (IHRA). Phán quyết củng cố lập trường rằng chỉ trích Israel và hành vi của nước này ở Palestine không phải là phân biệt đối xử với người Do Thái.

Tiêu đề Mục 3: Động Lực Cho Cuộc Vận Động Liên Đới với Người Palestine

Phán quyết này mang lại sự tự tin cho những người ủng hộ phong trào liên đới với người Palestine. Nó sẽ giúp xây dựng chiến dịch xóa bỏ Định nghĩa làm việc về phân biệt đối xử với người Do Thái của IHRA. Phán quyết này cũng sẽ khuyến khích các học giả, sinh viên, chính trị gia và những người khác lên tiếng phản đối chủ nghĩa Phục quốc Do Thái và những tội ác của nó.

Bạn cần Đăng nhập/Đăng ký để bình luận.